فروشگاه تجهیزات دریایی

ریختن زباله در دریا

بی مسئولیتی انسان ها نسبت به محیط زیست باعث شده مقدار زباله هایی که به دریاهای مختلف جهان ریخته می شود هر ده سال دو برابر افزایش پیدا کند به طوری که الان پاکسازی اقیانوس ها از این زباله ها امری محال شده است. با اینکه تاکنون صدها برنامه مختلف برای پاکسازی اقیانوس ها انجام شده اما هیچ کدام از آن ها موثر نبوده است.

همه دریاهای دنیا مشکل انباشت زباله دارند ۲۰ درصد از این زباله ها از خشکی وارد دریا شده و بقیه به طور مستقیم به دریا می ریزند.  برخی از محققان با ادعاهای خوشبینانه اعلام می کنند که می توانند آلودگی دریاها را پاکسازی کنند اما چالشی که در مواجه با این زباله ها با آن رورو هستیم این است که زباله ها در مساحتی بیش از میلیون ها کیلومتر پراکنده هستند و بعضی از آن ها توسط عوامل محیطی به ذرات ریزی اندازه دانه های برنج تبدیل شده اند.

در گذشته در شرق آمریکا زباله ها را با قایق به مناطق باز اقیانوس اطلس می برند و در وسط آب رها می کردند به طوری که در تابستان ۱۹۹۸ حجم زیادی از آن زباله ها به ساحل برگشت پیدا کرد پس از آن بود که با تصویب قانونی ریختن هر گونه زباله به داخل اقیانوس ممنوع شد. کشتی ها و رودها هم در آلودگی دریاها نقش زیادی را دارند به طوری که روزانه زباله های زیادی از این کشتی ها به دریاها ریخته می شود و رودخانه هایی که از شهرهای صنعتی عبور می کنند هم آلودگی های زیادی را وارد دریا می کنند.

 

 

زباله های دریایی چه بلایی سر حیوانات می آورد؟

انباشته شدن زباله های پلاستیکی در دریاها و سواحل می تواند اثری منفی بر روی موجودات دریایی بگذارد. آبزیان زیادی به دنبال تغذیه از مواد غذایی همراه زباله ها هستند و کارشناسان معتقدند که این زباله ها حیات ۲۶۷ گونه جانوری، از پرندگان دریایی گرفته تا لاک پشت ها، را در معرض خطر قرار می دهد. خیلی از گونه های جانوری این زباله ها را با غذا اشتباه گرفته و آن ها را می خورند و این باعث آسیب های مختلفی برای آن ها می شود. خوردن زباله ها توسط گروهی از مرغان دریایی بزرگ باعث می شود که معده آن ها پر شده و در اثر نرسیدن غذا از گرسنگی بمیرند. در تحقیقی که بر روی ۶۷۱ ماهی دریا انجام شد مشخص شد که ۳۵ درصد آن ها ذرات پلاستیک خورده بودند و این تحقیق تنها در بین ماهی هایی انجام شده بود که توانسته بودند بعد از خوردن پلاستیک زنده بمانند تعداد بسیار زیادی از ماهی ها به دلیل بلعیدن پلاستیک های بزرگ می میرند.

 

زباله های دریای خزر

در ایران هم سواحل دریای خزر که یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری کشور است به محلی پر از زباله تبدیل شده، زباله هایی که بیشتر از داخل دریا به این سواحل می آیند. در حالی که گردشگری ایران بعد از مدت ها اندکی رونق گرفته اما به نظر می آید برنامه مشخصی برای حل مشکلات دریای خزر وجود ندارد.

 

 

منبع: eligasht.com